Menu

Chow Mai Fun

Thin Noodles
51. Vegetable Chow Mai Fun (S)$6.60 (L)$9.40
52. Pork Chow Mai Fun (S)$7.30 (L)$9.90
53. Chicken Chow Mai Fun (S)$7.30 (L)$9.90
54. Beef Chow Mai Fun (S)$7.75 (L)$10.80
55. Shrimp Chow Mai Fun (S)$7.75 (L)$10.80
56. Singapore Chow Mai Fun (S)$8.45 (L)$10.80